ნინო ლომინეიშვილი

პროგრამული განვითარების სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 28.03.2020
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

თამილა თეიმურაზიშვილი

ხელმძღვანელი
ჩაბარებულია: 28.03.2020
შპს-ბავშვთა ჯანმრთელობის ცენტრი

გიორგი გეწაძე

გარემოსდაცვითი მიმართულებით ევროკავშირთან ინტეგრაციის სამმართველოს უფროსის მ/შ (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 28.03.2020
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

შალვა ვერულაშვილი

ხელმძღვანელი
ჩაბარებულია: 28.03.2020
შპს-სამთავრობო ღონისძიებათა მომსახურების ბიურო

მარიამ ძიძიგური

სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 28.03.2020
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

დემნა დადიანი

ხელმძღვანელი
ჩაბარებულია: 28.03.2020
შპს-თერმული წყლები

ლევან ზოიძე

მერის პირველი მოადგილე
ჩაბარებულია: 28.03.2020
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია

ალექსანდრე პაპუნაშვილი

სტრატეგიული დაგეგმვის სამმართველოს უფროსი (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 28.03.2020
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

დალი მეტრეველი

მოსამართლე
ჩაბარებულია: 28.03.2020
თბილისის საქალაქო სასამართლო

გიორგი მოსაშვილი

დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დირექტორი
ჩაბარებულია: 28.03.2020
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო