მამუკა მოლაშვილი

შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი
ჩაბარებულია: 30.06.2020
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია

თამარ გოდერძიშვილი

საფინანსო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
ჩაბარებულია: 30.06.2020
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

მადი ჩანტლაძე

მოსამართლე
ჩაბარებულია: 30.06.2020
თბილისის საქალაქო სასამართლო

ვასილ მშვენიერაძე

მოსამართლე
ჩაბარებულია: 30.06.2020
თბილისის სააპელაციო სასამართლო

მანუჩარ ცერცვაძე

აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის უფროსი
ჩაბარებულია: 30.06.2020
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია

მიხეილ ჩინჩალაძე

მოსამართლე
ჩაბარებულია: 30.06.2020
თბილისის სააპელაციო სასამართლო

ფრიდონ ფუტკარაძე

მერი
ჩაბარებულია: 30.06.2020
შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

გიორგი წერეთელი

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე
ჩაბარებულია: 30.06.2020
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

ნინო ქოროღლიშვილი

სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის ელექტრონული შესყიდვების სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 30.06.2020
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

გიორგი პატარიძე

სსიპ-შემოსავლების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 30.06.2020
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო