ივანე ჟორდანია

ჩაბარებულია: 01.01.1998

გია ციხისთავი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

დავით წულუკიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

გიორგი გოგნიაშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

იური გვრიტიშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

გიორგი ხევიაშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

ვანო ხუხუნაიშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

მიქაელ მახმუდოვი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

მალხაზ მახარაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

გურამ ლილუაშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1998