ნიკოლოზ ბერაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

დიმიტრი ჩიტლოვი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

გურამ შარაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

ჯემალ სვანიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

ნუგზარ დუჩიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

გურამ ქარქაშაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

გიორგი ხაბულიანი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

დალი ხელაია

ჩაბარებულია: 01.01.1998

თამაზ კოღუა

ჩაბარებულია: 01.01.1998

ნუგზარ(ხუტა) მამალაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998