გიორგი ჯოჯიშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

ელგუჯა მექვაბიშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

ლამარა ისაკაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

ლეონიდ ჩიქვანაია

ჩაბარებულია: 01.01.1998

გივი ცივაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

დავით ინჯია

ჩაბარებულია: 01.01.1998

მიხეილ ჯიბუტი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

კახა ჩიტაია

ჩაბარებულია: 01.01.1998

რევაზ გადელია

ჩაბარებულია: 01.01.1998

დიმიტრი იანკოვსკი

ჩაბარებულია: 01.01.1998