ომარბეი ძიაპშიპა

ჩაბარებულია: 01.01.1998

გარსევან ნიორაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

ლენგერ ბოჭორიშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

თამარ ჩიქოვანი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

დავით ცანავა

ჩაბარებულია: 01.01.1998

სიმონ(ჯემალ) აჯიაშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

ჯემალ ბერიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

გიორგი ბიჭაშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

რაჟდენ მიქაბერიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

ვალერიან ვაშაკიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998