მერაბ დგებუაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

ივანე ბალიაშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

იური ბიბილეიშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

შუქრი დევნოზაშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

მერაბ კაკულია

ჩაბარებულია: 01.01.1998

ვახტანგ სართანია

ჩაბარებულია: 01.01.1998

ლადო ჭანტურია

ჩაბარებულია: 01.01.1998

რევაზ გერგედავა

ჩაბარებულია: 01.01.1998

რუდიკ ცატავა

ჩაბარებულია: 01.01.1998

თამარ ყრუაშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1998