ზურაბ აბდუშელიშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ზაზა გენგაშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1999

გიორგი ნიჟარაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

გრიგოლ სარანტიდი

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ნუგზარ წულაია

ჩაბარებულია: 01.01.1999

გივი ყუფარაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ვაჟა შუბლაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

გიორგი ბარქაია

ჩაბარებულია: 01.01.1999

გივი დოლიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ნატო კოპალიანი

ჩაბარებულია: 01.01.1999