როსტომ სხირტლაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

დავით ზეიკიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

თენგიზ გაზდელიანი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

ვლადიმერ გვარჯალაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

იური ტაბუცაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

თენგიზ ჯინჯოლავა

ჩაბარებულია: 01.01.1998

ომარბეი ძიაპშიპა

ჩაბარებულია: 01.01.1998

გენო კალანდია

ჩაბარებულია: 01.01.1998

დავით ჯალაღანია

ჩაბარებულია: 01.01.1998

დავით კაპანაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998