სოსო ჟვანია

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ვაჟა ტურაშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ზაზა ჩეკურიშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ივლან ზარნაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

გიორგი მესტვირიშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ვალერი ლომიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ომარ მაისურაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

გიორგი დობორჯგინიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

გურამ ძიძიშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1999

დავით ძოწენიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999