ივანე ჩხარტიშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ვაჟა კაპანაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

თენგიზ გაზდელიანი

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ზაურ ჩანჩიბაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

გიგა ლაფაჩიშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1999

რევაზ ქარდავა

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ამირან ჯიმშელია

ჩაბარებულია: 01.01.1999

თემურ ხევსურიანი

ჩაბარებულია: 01.01.1999

მიხეილ სტურუა

ჩაბარებულია: 01.01.1999

გიორგი ხორბალაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999