გივი სექანია

ჩაბარებულია: 01.01.1999

კობა წიკლაური

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ნუგზარ საჯაია

ჩაბარებულია: 01.01.1999

თამაზ მარჯანიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ლეონტი კეკელიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ნათელა ლაღიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

აკაკი ლომიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

მარიამ ქამუშაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ლელა რეხვიაშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ბეჟან შონია

ჩაბარებულია: 01.01.1999