ირაკლი ბათიაშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

დავით ჭელიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

გურამ ტატუნაშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

ომეხ დარჯანია

ჩაბარებულია: 01.01.1998

ვახტანგ ლომაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

ზურაბ აბაშიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

მამუკა ბალავაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

გოჩა ჩოგოვაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

შოთა დოღონაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

ანდრო ღლონტი

ჩაბარებულია: 01.01.1998