ზაურ კვირკველია

ჩაბარებულია: 01.01.1999

როლანდ ლომაშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1999

თემურ ნამიჭეიშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1999

გიორგი საყვარელიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

გივი სექანია

ჩაბარებულია: 01.01.1999

კობა წიკლაური

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ამირან ვერულიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ზურაბ თანდილაშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1999

მევლუდ ჩოფლიანი

ჩაბარებულია: 01.01.1999

გიორგი ცინცაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999