ნუგზარ ღამბაშიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

თამაზ სულავა

ჩაბარებულია: 01.01.1999

იოსებ თავაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

შალვა წენგუაშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1999

გელა ჭანტურიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ალექსანდრე გილიგაშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ჯუმბერ წივილაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

მევლუდ ჩოფლიანი

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ვლადიმერ ცინცაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ილია გელაშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1999