თამაზ ბარაბაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ოთარ ბარათაშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1999

შოთა სირაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

იოსებ სოსიაშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ლალი თადიაშვილი–კანდელაკი

ჩაბარებულია: 01.01.1999

იური ტყეშელაშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ვახტანგ თორდია

ჩაბარებულია: 01.01.1999

გიორგი კაკაბაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

თემურ ბერიანიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ალექსი ცუკილაშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1999