გია ციხისთავი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

ზურაბ ცქიტიშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

შუქრი დევნოზაშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

პაატა ჩეკურიშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

იური ჩიხრაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

თამაზ კვაჭანტირაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

გივი გიგინეიშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

გიორგი გოგნიაშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

იური გვრიტიშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

ნოდარ ჯაიანი

ჩაბარებულია: 01.01.1998