ნანი გუგუნავა

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ვახტანგ ჟორდანია

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ნოდარ თამაზაშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1999

სოსო საფარიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ლევან გობრონიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ვაჟა ხუციშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ომარ კობერიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ჯემალ თურმანიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ანზორ თხილაიშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ტარიელ ტუსკია

ჩაბარებულია: 01.01.1999