ავთანდილ აბაშიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

გურამ ჩიჩუა

ჩაბარებულია: 01.01.1998

მალხაზ ყიფშიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

ზაურ ჯინჯოლავა

ჩაბარებულია: 01.01.1998

კახაბერ საკანდელიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

ნუგზარ დუჩიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

ბაკურ გულუა

ჩაბარებულია: 01.01.1998

ლენგერ ბოჭორიშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

გრიგოლ დევდარიანი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

მიხეილ უკლება

ჩაბარებულია: 01.01.1998