ელენე ხურცილავა

აშშ-სა და კანადის სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 10.11.2020
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ინგა გეწაძე

შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის უფროსის მ/შ
ჩაბარებულია: 10.11.2020
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია

მაია გოტიაშვილი

საფინანსო-საბიუჯეტო და ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 10.11.2020
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ირაკლი ქსოვრელი

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატი
ჩაბარებულია: 09.11.2020
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

პაპუნა კაპანაძე

დაცული ტერიტორიებისა და ტყის პოლიტიკის სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 09.11.2020
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სოფიო ბიწაძე

ფასიანი ქაღალდების სამმართველოს ხელმძღვანელი
ჩაბარებულია: 09.11.2020
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

თამარ თოლორაია

სკოლამდელი განათლების განვითარების სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 09.11.2020
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ნინო ნიშნიანიძე

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატი
ჩაბარებულია: 09.11.2020
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

კახაბერ სოფრომაძე

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატი
ჩაბარებულია: 09.11.2020
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

სალომე სამხარაძე

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატი
ჩაბარებულია: 09.11.2020
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო