შალვა აღნიაშვილი

სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის დეპარტამენტის ახალციხის რაიონული სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 20.01.2020
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

ივანე გოლიაძე

ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
ჩაბარებულია: 20.01.2020
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ალექსანდრე გელაშვილი

სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის დეპარტამენტის ახალციხის რაიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე
ჩაბარებულია: 20.01.2020
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

მამუკა შტააძე

გენერალური ინსპექციის ინსპექტირების მთავარი სამმართველოს სამხედრო მიმართულებით ინსპექტირების სამმართველოს უფროსის მოადგილე
ჩაბარებულია: 20.01.2020
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

გიორგი თვალავაძე

შიდა აუდიტის დეპარტამენტის დირექტორი
ჩაბარებულია: 20.01.2020
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

მამუკა ხაბულიანი

კომისიის თავმჯდომარე
ჩაბარებულია: 20.01.2020
ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ირაკლი ნიკურაძე

ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვის განვითარებისა და კოორდინაციის სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 20.01.2020
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

გიორგი იანტბელიძე

გენერალური ინსპექციის (დეპარტამენტი) განსაკუთრებულ დავალებათა ობიექტების დაცვის სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტებისა და სხვა სპეციალური ქვედანაყოფების შემოწმების სამმართველოს უფროსის მოადგილე
ჩაბარებულია: 20.01.2020
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

სვეტლანა კუდბა

წევრი
ჩაბარებულია: 20.01.2020
საქართველოს პარლამენტი

ცოტნე ანანიძე

წევრი
ჩაბარებულია: 18.01.2020
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო