თინათინ ეცადაშვილი

მოსამართლე
ჩაბარებულია: 23.02.2021
თბილისის საქალაქო სასამართლო

ზვიად ხოფერია

პრეზიდიუმის წევრი
ჩაბარებულია: 23.02.2021
საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

მაგდალინა აზალაძე

ადმინისტრაციის პროტოკოლის სამსახურის დაგეგმარების სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 23.02.2021
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

გიორგი ციცქიშვილი

განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი
ჩაბარებულია: 23.02.2021
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია თოდუა

მოსამართლე (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 23.02.2021
საქართველოს უზენაესი სასამართლო

რუსუდან ფაცაცია

დასავლეთ ევროპის სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 23.02.2021
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

გელა მიქელაძე

დირექტორი (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 23.02.2021
შპს-ბორჯომის კეთილმოწყობა

ზურაბ ჭედია

საექსპერტო-კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის ექსპერტიზის სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 23.02.2021
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

გიორგი ბუნტური

შრომითი მიგრაციის საკითხთა სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 23.02.2021
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

გივი გიგაური

კომისიის თავმჯდომარე
ჩაბარებულია: 23.02.2021
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო