ქეთევან ჭუმბაძე

პოლიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე
ჩაბარებულია: 30.06.2020
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ვლადიმერ ხუნდაძე

სსიპ–შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილე
ჩაბარებულია: 30.06.2020
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

თეიმურაზ გაბადაძე

სსიპ–შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი
ჩაბარებულია: 30.06.2020
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

თამარ ზამბახიძე

მოსამართლე
ჩაბარებულია: 30.06.2020
საქართველოს უზენაესი სასამართლო

გიორგი გეგეჭკორი

სსიპ-სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა“-ს გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე
ჩაბარებულია: 30.06.2020
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

გიორგი არსოშვილი

სსიპ-საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის დირექტორი
ჩაბარებულია: 30.06.2020
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

მაკა პეტრიაშვილი

ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე - უფროსის მ/შ
ჩაბარებულია: 30.06.2020
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

ზაურ დარგალი

მერი
ჩაბარებულია: 30.06.2020
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია

მაია კოპალეიშვილი

წევრი (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 30.06.2020
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

ავთანდილ კოხრეიძე

სსიპ-„იუსტიციის სახლის“ აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
ჩაბარებულია: 30.06.2020
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო