ნიკოლოზ ლაბარტყავა

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
ჩაბარებულია: 01.01.1999

ლია კომახიძე

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
ჩაბარებულია: 01.01.1999

ნონა ხელაია

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
ჩაბარებულია: 01.01.1999

ანტონ კიკაბიძე

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
ჩაბარებულია: 01.01.1999

მურმან გოგია

გულრიფშის რაიონის გამგეობა
ჩაბარებულია: 01.01.1999

ზაურ მარხულია

გულრიფშის რაიონის გამგეობა
ჩაბარებულია: 01.01.1999

ვლადიმერ ნაჭყებია

გულრიფშის რაიონის გამგეობა
ჩაბარებულია: 01.01.1999

ჯონდო გოგლიძე

გუდაუთის რაიონის გამგეობა
ჩაბარებულია: 01.01.1999

ალექსანდრე სტეფნაძე

გურჯაანის ადმინისტრაციული ცენტრის საკრებულო
ჩაბარებულია: 01.01.1999

დავით ლომაია

ისნის რაიონის გამგეობა
ჩაბარებულია: 01.01.1999