ვახტანგ ჩხეიძე

საქართველოს ვაჭრობისა და საგარეო–ეკონომიკური ურთიერთობის სამინისტრო
ჩაბარებულია: 01.01.1999

სიმონ ჩხიკვაძე

საქართველოს ვაჭრობისა და საგარეო–ეკონომიკური ურთიერთობის სამინისტრო
ჩაბარებულია: 01.01.1999

ვახტანგ ჩოგოვაძე

საქართველოს ვაჭრობისა და საგარეო–ეკონომიკური ურთიერთობის სამინისტრო
ჩაბარებულია: 01.01.1999

ლალი ჩუხრუკიძე

საქართველოს ვაჭრობისა და საგარეო–ეკონომიკური ურთიერთობის სამინისტრო
ჩაბარებულია: 01.01.1999

სოსო ცისკარიშვილი

საქართველოს ვაჭრობისა და საგარეო–ეკონომიკური ურთიერთობის სამინისტრო
ჩაბარებულია: 01.01.1999

მარინე დალაქიშვილი

საქართველოს ვაჭრობისა და საგარეო–ეკონომიკური ურთიერთობის სამინისტრო
ჩაბარებულია: 01.01.1999

ნიკოლოზ დანგაძე

საქართველოს ვაჭრობისა და საგარეო–ეკონომიკური ურთიერთობის სამინისტრო
ჩაბარებულია: 01.01.1999

ირაკლი დორეული

საქართველოს ვაჭრობისა და საგარეო–ეკონომიკური ურთიერთობის სამინისტრო
ჩაბარებულია: 01.01.1999

ელდარ დუიშვილი

საქართველოს ვაჭრობისა და საგარეო–ეკონომიკური ურთიერთობის სამინისტრო
ჩაბარებულია: 01.01.1999

საბინა დურგარიანი

საქართველოს ვაჭრობისა და საგარეო–ეკონომიკური ურთიერთობის სამინისტრო
ჩაბარებულია: 01.01.1999