დავით მიქავა

მინისტრის მოადგილე
ჩაბარებულია: 27.05.2020
აფხაზეთის ა/რ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტრო

გოდერძი ნებიერიძე

ფრაქცია „დამოუკიდებლები“ თავმჯდომარე (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 26.05.2020
ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

თენგიზ ცეკვავა

აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 26.05.2020
სსიპ-საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი

ირაკლი ძნელაძე

თავდაცვის ძალების გენერალური შტაბის J-3 ოპერატიული დაგეგმვის დეპარტამენტის უფროსი
ჩაბარებულია: 26.05.2020
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

ზურაბ ალექსიძე

აღმოსავლეთისა და აფრიკის ქვეყნების დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე
ჩაბარებულია: 26.05.2020
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

გიორგი ღვინიაშვილი

წევრი
ჩაბარებულია: 26.05.2020
საქართველოს პარლამენტი

აბესალომ მანჯავიძე

თავდაცვის ძალების სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსი (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 26.05.2020
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

შორენა წიქარიძე

მოსამართლე
ჩაბარებულია: 26.05.2020
თბილისის სააპელაციო სასამართლო

მერაბ ვაშაკიძე

მოლდოვას რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოში საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანი
ჩაბარებულია: 26.05.2020
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

გიორგი გოგიჩაშვილი

მოსამართლე
ჩაბარებულია: 26.05.2020
თბილისის საქალაქო სასამართლო