ლალი თარიმანიშვილი

პროექტების მართვის სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 14.03.2018
საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

კახა ლატარია

ფრაქცია „სამართლიანობისთვის“ თავმჯდომარე
ჩაბარებულია: 14.03.2018
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

თენგიზ ვადაჭკორია

ხელმძღვანელი (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 14.03.2018
შპს-სამთომაშველი

გოჩა ჭანტურია

გენერალური ინსპექციის ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსის მოადგილე
ჩაბარებულია: 14.03.2018
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

იზოლდა კედელაშვილი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მ/შ (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 14.03.2018
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია თოდუა

ხელმძღვანელი
ჩაბარებულია: 14.03.2018
შპს-ზუგდიდის ფარმაცია

სონია გუგეშაშვილი

კომისიის თავმჯდომარე
ჩაბარებულია: 14.03.2018
ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ეკატერინე ნონიაშვილი

ხელმძღვანელი
ჩაბარებულია: 14.03.2018
შპს-დეზინფექციის დერატიზაციისა და სტერილიზაციის სპეციალიზირებული ეპიდზედამხედველობის ცენტრი

გრიგოლ ჩიგოგიძე

ფრაქცია „ქართული ოცნება-მრეწველების“ თავმჯდომარის მოადგილე
ჩაბარებულია: 14.03.2018
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

თინა ვაშაყმაძე

მოსამართლე
ჩაბარებულია: 14.03.2018
თბილისის საქალაქო სასამართლო