ეკა ელგენდარაშვილი

გარემოსდაცვითი შეფასების სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 13.05.2018
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

ნინო ბაქრაძე

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება-საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის უფროსის მოადგილე (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 13.05.2018
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

გიორგი თევდორაშვილი

ფრაქცია „ქარელის განვითარებისათვის“ თავმჯდომარის მოადგილე
ჩაბარებულია: 13.05.2018
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

იასონ მილაძე

პენიტენციალური დეპარტამენტის სპეციალური დანიშნულების ძალების მთავარი სამმართველოს N2 სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 12.05.2018
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

ნუგზარ ნონიაშვილი

ფრაქცია „ძალა ერთობაშია კასპის წინსვლისთვის“ თავმჯდომარე
ჩაბარებულია: 12.05.2018
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ზურაბ ჯგუბურია

წევრი
ჩაბარებულია: 11.05.2018
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

გიორგი ახალმოსულიშვილი

საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის J-4 ლოგისტიკის დაგეგმვის დეპარტამენტის ლოგისტიკური ოპერაციების დაგეგმვის სამმართველოს უფროსი (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 11.05.2018
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

თამაზ ნინუა

სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის საერთაშორისო შესყიდვების სამმართველოს უფროსი (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 11.05.2018
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

ბექა ხაბაძე

დირექტორი
ჩაბარებულია: 11.05.2018
ააიპ - „ბათუმის საცხენოსნო კლუბი“

პაატა დუმბაძე

ხელმძღვანელი (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 11.05.2018
შპს-ბათუმის ავტოტრანსპორტი