თამარ ცხადაძე

სასამართლო წარმომადგენლობის სამმართველოს უფროსის მოადგილე
ჩაბარებულია: 14.06.2017
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

ბადრი ჩერქეზიშვილი

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 14.06.2017
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

თემურ ხუბულია

უფროსის მოადგილე
ჩაბარებულია: 14.06.2017
სსიპ-საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

გიორგი ნეფარიძე

საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამედიცინო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
ჩაბარებულია: 14.06.2017
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

შალვა ხაბულიანი

კვლევისა და განვითარების დეპარტამენტის კვლევისა და ანალიზის სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 14.06.2017
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

ჯიმი კიტია

სახელმწიფო შესყიდვებისა და მატერიალური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 14.06.2017
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

მირიან ჩაჩავა

სსიპ-სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის მ/შ (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 14.06.2017
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

გიორგი ლონდარიძე

მაგისტრი მოსამართლე
ჩაბარებულია: 14.06.2017
ახალციხის რაიონული სასამართლო

იაგო ბოლოთაშვილი

ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის მარნეულის რაიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე (დეტექტივების განყოფილების უფროსი)
ჩაბარებულია: 13.06.2017
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

ეთერ ჭონიშვილი

სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის საზოგადოებასთან და მასმედიასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 13.06.2017
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო