ასლან ლორთქიფანიძე

თავმჯდომარის მოადგილე
ჩაბარებულია: 21.04.2017
სსიპ-აჭარის ა/რ სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

ლევან სიგუა

სოციალურ საკითხთა და განსახლების სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 21.04.2017
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

გიორგი ბიგანიშვილი

სსიპ-„იუსტიციის სახლის“ აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილის მ/შ
ჩაბარებულია: 21.04.2017
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

შოთა ნიკურაძე

მოსამართლე
ჩაბარებულია: 20.04.2017
ზესტაფონის რაიონული სასამართლო

ზურაბ ჭაბაშვილი

სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტის დირექტორი
ჩაბარებულია: 20.04.2017
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

ვიქტორ დოლიძე

ფრაქცია „ქართული ოცნება-მრეწველების“ თავმჯდომარე
ჩაბარებულია: 20.04.2017
ქ. ქუთაისის საკრებულო

ტარიელ ტაბატაძე

ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობა“ თავმჯდომარე
ჩაბარებულია: 20.04.2017
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ვაჟა ჯუღელი

საფინანსო-საბიუჯეტო შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მ/შ
ჩაბარებულია: 20.04.2017
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ილია ხუციშვილი

სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი
ჩაბარებულია: 20.04.2017
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

კახი ცაგარეიშვილი

ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) საქმისწარმოების ორგანიზებისა და კონტროლის სამმართველოს (კანცელარია) უფროსი
ჩაბარებულია: 20.04.2017
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო