ნინო სამადაშვილი

სასამართლოებთან ურთიერთობისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 14.05.2018
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

ზურაბ ალავიძე

მინისტრი (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 14.05.2018
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

აკაკი ბობოხიძე

წევრი
ჩაბარებულია: 14.05.2018
საქართველოს პარლამენტი

მიხეილ ნამგალაძე

სსიპ-ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილე
ჩაბარებულია: 14.05.2018
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ზვიად მანჯგალაძე

შიდა კონტროლისა და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 14.05.2018
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

ვაჟა ჯანყარაშვილი

წევრი
ჩაბარებულია: 14.05.2018
საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭო

ფრიდონ სადუნიშვილი

ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) სამობილიზაციო და ოპერატიულ-სამორიგეო სამმართველოს უფროსის მოადგილე
ჩაბარებულია: 14.05.2018
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

ალექსანდრე არაბული

სტატისტიკისა და ანალიტიკის სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 14.05.2018
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

რამაზ გერლიანი

სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 14.05.2018
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

ზურაბ არევაძე

საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების პოლიტიკის და დაგეგმვის სამმართველოს უფროსის მოადგილის მ/შ
ჩაბარებულია: 13.05.2018
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო