გიორგი ფავლენიშვილი

საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის J-7 სამხედრო განათლებისა და საბრძოლო მომზადების დეპარტამენტის საბრძოლო მომზადების სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 15.06.2017
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

ზოირაბ იგიტიანი

სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის დეპარტამენტის ნინოწმინდის რაიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე - დეტექტივების განყოფილების უფროსი
ჩაბარებულია: 15.06.2017
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

ამირან ბილიხოძე

პროვაიდერების ზედამხედველობისა და მონიტორინგის განყოფილების უფროსის მ/შ
ჩაბარებულია: 15.06.2017
დიდუბის რაიონის გამგეობა

მიხეილ მჟავანაძე

დირექტორი
ჩაბარებულია: 15.06.2017
შპს-„თბილისის N5 ტუბდისპანსერი“

ნინო ხამხაძე

შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
ჩაბარებულია: 15.06.2017
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

სოფიო ბარბაქაძე

სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს უფროსის მ/შ
ჩაბარებულია: 15.06.2017
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

გენადი ბალანჩივაძე

გამგებლის მოადგილე
ჩაბარებულია: 15.06.2017
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა

დავით ჯეირანაშვილი

შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის ხაშურის რაიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე
ჩაბარებულია: 15.06.2017
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

თამაზ ფაილოძე

სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის დეპარტამენტის ახალციხის რაიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე (დეტექტივების განყოფილების უფროსი)
ჩაბარებულია: 15.06.2017
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

გრიგოლ კრავეიშვილი

იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის ბაღდათის რაიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე (დეტექტივების განყოფილების უფროსი)
ჩაბარებულია: 14.06.2017
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო