გურამ გიორგობიანი

მატერიალური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 14.03.2018
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

მალხაზ ქამხაძე

შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის გორის რაიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე
ჩაბარებულია: 14.03.2018
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

ავთანდილ მიქანაძე

სსიპ-სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის დირექტორი
ჩაბარებულია: 14.03.2018
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

ლევან მურვანიძე

სსიპ-სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის პირველი მოადგილე
ჩაბარებულია: 14.03.2018
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

შალვა ტორაძე

სსიპ-სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის დირექტორის მოადგილე
ჩაბარებულია: 14.03.2018
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

გოჩა არველაძე

ფრაქცია „ქართული ოცნება-მრეწველების“ თავმჯდომარის მოადგილე
ჩაბარებულია: 14.03.2018
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დავით კაჭიური

მცხეთა-მთიანეთის პოლიციის დეპარტამენტის დუშეთის რაიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე (დეტექტივების განყოილბის უფროსი)
ჩაბარებულია: 14.03.2018
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

კახაბერ სვანიძე

გამგებლის მოადგილე (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 14.03.2018
ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

რომან მოწყობილი

ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარის მოადგილე
ჩაბარებულია: 14.03.2018
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ლევან კუპატაძე

ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების სამსახურის უფროსი (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 14.03.2018
ქ. რუსთავის მერია