ზურაბ სიმონიშვილი

ფრაქცია „მაჟორიტარები გურჯაანის განვითარებისათვის“ თავმჯდომარე
ჩაბარებულია: 22.02.2017
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ელენე ოსაძე

მოსამართლე
ჩაბარებულია: 22.02.2017
ზესტაფონის რაიონული სასამართლო

ნოდარ ჩხარტიშვილი

მინისტრის პირველი მოადგილე
ჩაბარებულია: 22.02.2017
აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

მაია გუნცაძე

აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
ჩაბარებულია: 22.02.2017
სსიპ-საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური- საქსტატი

ზვიადი პატაშური

სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის გამოძიების მთავარი სამმართველოს აღმოსავლეთ საგამოძიებო სამმართველოს უფროსის მოადგილე (გამომძიებელი)
ჩაბარებულია: 22.02.2017
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

ნოდარ კაპანაძე

სტატისტიკის კვლევისა და ანალიზის სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 22.02.2017
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

ნინო გუგენიშვილი

ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
ჩაბარებულია: 22.02.2017
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

მაგდალინა აზალაძე

ადმინისტრაციის პროტოკოლის სამსახურის დაგეგმარების სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 22.02.2017
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

გიორგი თოფურია

ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის მარნეულის რაიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე (დეტექტივების განყოფილების უფროსი)
ჩაბარებულია: 22.02.2017
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

ზვიად ლათიბაშვილი

შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი
ჩაბარებულია: 22.02.2017
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო