ედგარ ფურცელაძე

ფრაქცია „დამოუკიდებელი მაჟორიტარების“ თავმჯდომარე
ჩაბარებულია: 13.10.2017
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

მერაბ თოფჩიშვილი

გამგებელი (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 13.10.2017
მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ვახტანგ ქიზიყურაშვილი

გამგებელი
ჩაბარებულია: 13.10.2017
ისნის რაიონის გამგეობა

თამაზ იორაშვილი

სსიპ-საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე
ჩაბარებულია: 13.10.2017
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

დავით აბულაძე

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი
ჩაბარებულია: 13.10.2017
ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

გია პირველი

კომისიის თავმჯდომარე
ჩაბარებულია: 13.10.2017
აჟარის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

სეირან დავითიძე

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსი
ჩაბარებულია: 13.10.2017
თიღვის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

თეიმურაზ კოკორაშვილი

ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი
ჩაბარებულია: 13.10.2017
ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ლაშა ტაბატაძე

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი
ჩაბარებულია: 13.10.2017
თიღვის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ოთარ ჟამუტაშვილი

სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 13.10.2017
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო