ზვიად ჯავახიშვილი

თავმჯდომარე (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 22.04.2017
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

კახაბერ ფარჩუკაშვილი

ფინანსების მართვის დეპარტამენტის ხარისხის კონტროლის სამმართველოს უფროსის მოადგილე
ჩაბარებულია: 22.04.2017
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

მიხეილ კახნიაშვილი

შესყიდვების სამმართველოს უფროსის მ/შ
ჩაბარებულია: 22.04.2017
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ვლადიმერ ბორცვაძე

საქართველოს პროკურატურა – სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში, დაზვერვის სამსახურში და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება-საქართველოს სასაზღვრო პოლიციაში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი
ჩაბარებულია: 21.04.2017
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

ბესიკ მაცაბერიძე

კულტურული მემკვიდრეობის დეპარტამენტის დირექტორის მ/შ
ჩაბარებულია: 21.04.2017
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

მაია ჩალაძე

საერთაშორისო საინვესტიციო პროექტების და ევროინტეგრაციის სამმართველოს უფროსის მ/შ (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 21.04.2017
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

დავით სირბილაძე

პენიტენციალური დეპარტამენტის სპეციალური დანიშნულების ძალების მთავარი სამმართველოს N2 სამმართველოს უფროსი (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 21.04.2017
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

ნანული ქოჩაშვილი

ფრაქცია „დავით თარხან-მოურავი-პატრიოტთა ალიანსის“ თავმჯდომარე
ჩაბარებულია: 21.04.2017
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

შალვა ბახია

ფრაქცია „თავისუფალი დემოკრატები“ თავმჯდომარე (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 21.04.2017
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ზურაბ მგელაძე

საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის J-6 კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის უფროსი
ჩაბარებულია: 21.04.2017
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო