ვახტანგ მჭედლიშვილი

წევრი (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 15.03.2018
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

რამაზ სურმანიძე

უფროსი
ჩაბარებულია: 15.03.2018
სსიპ-ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი

ალექსი პოტაპოვი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი
ჩაბარებულია: 15.03.2018
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

ლაშა მოისწრაფიშვილი

სსიპ-დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარე (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 14.03.2018
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

მარიამ ძიძიგური

ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოს უფროსის მ/შ
ჩაბარებულია: 14.03.2018
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ირაკლი მუკნიაშვილი

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების-გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი
ჩაბარებულია: 14.03.2018
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

მამუკა ბიბილეიშვილი

ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარის მოადგილე
ჩაბარებულია: 14.03.2018
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ვახტანგ ამირანაშვილი

დირექტორი
ჩაბარებულია: 14.03.2018
შპს-აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი

ნანა ზამთარაძე

იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 14.03.2018
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

მაია სიმონიძე

სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსის მოადგილე
ჩაბარებულია: 14.03.2018
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო