მიხეილ მამუკელაშვილი

პროტოკოლის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 14.05.2018
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

თეიმურაზ სვანიძე

მოსამართლე
ჩაბარებულია: 14.05.2018
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო

გოგიტა პოპიაშვილი

ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის საფინანსო-სამეურნეო უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 14.05.2018
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

ლიზა თავდუმაძე

სსიპ - აწარმოე საქართველოში დირექტორის მ/შ
ჩაბარებულია: 14.05.2018
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

გოჩა ხურცილავა

ეკონომიკური განვითარების, ქონების მართვის და სტატისტიკის სამსახურის უფროსი (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 14.05.2018
მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია

პაატა მიღდისელი

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი
ჩაბარებულია: 14.05.2018
თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერია

ბუხუტი ნიკურაძე

იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის ცაგერის რაიონული სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 14.05.2018
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

ირაკლი ყოლბაია

საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის J-1 პირადი შემადგენლობის დეპარტამენტის პირადი შემადგენლობის მენეჯმენტის სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 14.05.2018
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

ჯემალ ნაკაშიძე

საქვეუწყებო დაწესებულება-გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 14.05.2018
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

ანა ბაბალაშვილი

საზოგადოებასთან კომუნიკაციის სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 14.05.2018
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო