გიორგი ხატიაშვილი

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი
ჩაბარებულია: 14.06.2021
თელავის მუნიციპალიტეტის მერია

რევაზ ჯაველიძე

ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე
ჩაბარებულია: 14.06.2021
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

დავით ბაქრაძე

წევრი
ჩაბარებულია: 12.06.2021
საქართველოს პარლამენტი

ალექსანდრე ბეგიაშვილი

გამგებლის პირველი მოადგილე
ჩაბარებულია: 11.06.2021
თიღვის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ერასტი მეტრეველი

მერის პირველი მოადგილე
ჩაბარებულია: 11.06.2021
ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია

პავლე მაჭარაშვილი

ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის არასრულწლოვნების საქმეთა მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე
ჩაბარებულია: 11.06.2021
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

ერეკლე ჩიგოგიძე

ევროპის ქვეყნების სამმართველოს უფროსი (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 11.06.2021
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

მურთაზი თოდუა

დირექტორი
ჩაბარებულია: 10.06.2021
ააიპ - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრი

დავით ონიანი

დირექტორი
ჩაბარებულია: 10.06.2021
ააიპ-გარდაბანსერვისი

მამუკა გოგია

თავმჯდომარის მოადგილე
ჩაბარებულია: 10.06.2021
სსიპ-აფხაზეთის ქონების განკარგვის და საწარმოთა მართვის სააგენტო