თამარ გრძელიძე

საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი წმინდა საყდართან (ვატიკანი)
ჩაბარებულია: 18.08.2017
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

თორნიკე გვაზავა

სსიპ-ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი
ჩაბარებულია: 18.08.2017
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

ევტიხ ბენდელიანი

შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის უფროსი (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 18.08.2017
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ბენია პიტავა

ფრაქცია „ქართული ოცნება-აბაშის სწრაფი განვითარების“ თავმჯდომარე
ჩაბარებულია: 18.08.2017
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

კახაბერ ჭუმბურიძე

სპეციალური დანიშნულების ძალების მთავარი სამმართველოს მეხუთე სამმართველოს უფროსის მოადგილე
ჩაბარებულია: 18.08.2017
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

ნოდარ ქარცივაძე

თავმჯდომარე
ჩაბარებულია: 18.08.2017
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

თამარ სალაძე

ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოს უფროსის მ/შ
ჩაბარებულია: 17.08.2017
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შოთა გვასალია

სასაწყობო სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 17.08.2017
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

გურგენ ფურელიანი

ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარე
ჩაბარებულია: 17.08.2017
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

თორნიკე გოგებაშვილი

დაგეგმვისა და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 17.08.2017
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო