ზაზა გრიგოლია

სსიპ-არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მ/შ
ჩაბარებულია: 20.06.2017
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

იოსებ ბუჩაშვილი

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მცხეთა-მთიანეთის მთავარი სამმართველოს სახაზო-საპატრულო სამმართველოს უფროსის მოადგილე
ჩაბარებულია: 20.06.2017
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

კონსტანტინ ვარდანიანი

თავმჯდომარის მოადგილე
ჩაბარებულია: 20.06.2017
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

მურმან ტვილდიანი

გამგებლის მოადგილე
ჩაბარებულია: 19.06.2017
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

მამუკა კვარაცხელია

ააიპ-სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს დირექტორი
ჩაბარებულია: 19.06.2017
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

ალექსანდრე მაისურაძე

ნატოსთან საქართველოს წარმომადგენელი
ჩაბარებულია: 19.06.2017
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ეკატერინე გალდავა

ინფრასტრუქტურის პოლიტიკისა და განვითარების პარტნიორებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მ/შ
ჩაბარებულია: 19.06.2017
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

სერგო ბალავაძე

აუდიტისა და შიდა კონტროლის სამსახურის უფროსი
ჩაბარებულია: 19.06.2017
ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ვლადიმერ მაკარიძე

კომისიის თავმჯდომარე (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 19.06.2017
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

თამარ ბასილია

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი
ჩაბარებულია: 19.06.2017
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო