ზვიადი თავხელიძე

შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის უფროსი
ჩაბარებულია: 12.12.2017
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია

თეიმურაზ ლომუაშვილი

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი
ჩაბარებულია: 12.12.2017
ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია

ბაკურ ავსაჯანიშვილი

მცხეთა–მთიანეთის პოლიციის დეპარტამენტის ყაზბეგის რაიონული სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 12.12.2017
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

გივი მეტრეველი

კომისიის თავმჯდომარე
ჩაბარებულია: 12.12.2017
ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გოდერძი ლაზარაშვილი

სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის უფროსი
ჩაბარებულია: 12.12.2017
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია

გრიგოლ შაბურიშვილი

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს I სახაზო-საპატრულო სამმართველოს (მთაწმინდა-კრწანისი) უფროსის მოადგილე
ჩაბარებულია: 12.12.2017
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

მარიამ გელაშვილი

სოფლის მეურნეობისა და სურსათის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
ჩაბარებულია: 12.12.2017
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

დავით ბედიანიძე

ფინანსების მართვის დეპარტამენტის ხარისხის კონტროლის სამმართველოს უფროსის მოადგილის მ/შ
ჩაბარებულია: 12.12.2017
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

მაია ხორგუანი

კომისიის თავმჯდომარე
ჩაბარებულია: 11.12.2017
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

მამუკა გოგუაძე

ქონების მართვის სამმართველოს უფროსის მ/შ
ჩაბარებულია: 11.12.2017
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო