კობა ნაყოფია

წევრი
ჩაბარებულია: 30.06.2020
საქართველოს პარლამენტი

ვახტანგ გომელაური

მინისტრი
ჩაბარებულია: 30.06.2020
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

ხათუნა კაკაბაძე

მოსამართლე
ჩაბარებულია: 30.06.2020
თბილისის საქალაქო სასამართლო

თეიმურაზ პაიჭაძე

ჰიდრომელიორაციისა და მიწის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
ჩაბარებულია: 30.06.2020
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

გიორგი მაისურაძე

სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის დეპარტამენტის ადიგენის რაიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 30.06.2020
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

ლევან პაქსაშვილი

კახეთის საოლქო პროკურორი (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 30.06.2020
საქართველოს პროკურატურა

ეკატერინა გაბესკირია

მინისტრის მოადგილე (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 30.06.2020
აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

ეკა ზარნაძე

მოსამართლე
ჩაბარებულია: 30.06.2020
თბილისის საქალაქო სასამართლო

მარინე იმერლიშვილი

მოსამართლე
ჩაბარებულია: 30.06.2020
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო

ელზა ჯაფოშვილი

სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის მედიასთან ურთიერთობის მთავარი სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 30.06.2020
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო