ბელა ბერაძე

ახალგაზრდობის საკითხთა კვლევისა და ანალიზის სამმართველოს უფროსი (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 27.05.2020
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ნოდარ კაპანაძე

დირექტორი
ჩაბარებულია: 27.05.2020
ააიპ-„მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“

მურთაზ მეშველიანი

მოსამართლე
ჩაბარებულია: 27.05.2020
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო

ვასილ ჯანჯღავა

ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 27.05.2020
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

ირაკლი ჩხაიძე

დირექტორი
ჩაბარებულია: 27.05.2020
შპს-„მცხეთის სოფწყალი“

ზურაბ ჩეკურაშვილი

სსიპ-სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსი
ჩაბარებულია: 27.05.2020
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

ანნა კაკალაშვილი

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსის მ/შ (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 27.05.2020
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია

ვაჟა (მორის) ფუხაშვილი

მოსამართლე (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 27.05.2020
მცხეთის რაიონული სასამართლო

დავით მიქავა

მინისტრის მოადგილე
ჩაბარებულია: 27.05.2020
აფხაზეთის ა/რ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტრო

გოდერძი ნებიერიძე

ფრაქცია „დამოუკიდებლები“ თავმჯდომარე (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 26.05.2020
ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო