ბადა გოგოჭური

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ალბერტ ინდუაშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1999

როსტომ ჯაფარიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ჯემალ კიკაბიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

გურამ ჯანიაშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1999

გივი კვარაცხელია

ჩაბარებულია: 01.01.1999

თამაზ ჭუმბურიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ნიკოლოზ გაბრიჩიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ოთარ გოგოლაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

როსტომ ჯაფარიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999