ბაკურ გულუა

ჩაბარებულია: 01.01.1999

დავით კერესელიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ლევან მიქელაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

გიორგი მირზიკაშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ლუიზა ნადირაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ზურაბ შურღაია

ჩაბარებულია: 01.01.1999

მერაბ გაბუნია

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ვაჟა ჯინჭარაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

დავით რცხილაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ზვიად გონაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999