თამაზ კვაჭანტირაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

ნოდარ ულუმბერაშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

გიორგი შარვაშიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

თამაზ ტატიშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

გიორგი მათიაშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

ნიკოლოზ ბერაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

რევაზ ჩაგელიშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1998

ნინო ჩხობაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

თევდორე ნინიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998

მერაბ შარაბიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1998