ვაჟა ბეროშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ნანა ჩიტაია

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ვლადიმერ ჩხაიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

გურამ დოლბაია

ჩაბარებულია: 01.01.1999

რამაზ გიორგაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ჯემალ კახიანი

ჩაბარებულია: 01.01.1999

გენადი კერძევაძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

გიორგი ლეიაშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ჯემალ მარგველიძე

ჩაბარებულია: 01.01.1999

ავთანდილ ნიკოლაიშვილი

ჩაბარებულია: 01.01.1999