დავით ბეგაშვილი

დირექტორი
ჩაბარებულია: 30.11.2020
ააიპ - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი

მაგდა კაპანაძე

გენერალური პროკურატურა – ადმინისტრაციის უფროსი
ჩაბარებულია: 30.11.2020
საქართველოს პროკურატურა

ოთარ ძიძიკაშვილი

უფროსი
ჩაბარებულია: 30.11.2020
სსიპ-დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო

ერეკლე მექვაბიშვილი

გენერალური აუდიტორი
ჩაბარებულია: 30.11.2020
საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

გონელი ნაჭყებია

დირექტორი
ჩაბარებულია: 30.11.2020
შპს-ზუგდიდაგროსერვისი

სოფია გამჯაშვილი

პარლამენტთან ურთიერთობის სამმართველოს ხელმძღვანელი
ჩაბარებულია: 30.11.2020
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ნინო ნიკოლავა

აპარატის უფროსი
ჩაბარებულია: 30.11.2020
ქ. რუსთავის მერია

ზაზა გავაშელიშვილი

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს მეტროპოლიტენის სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 30.11.2020
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

გეგი ჩხეტიანი

აფხაზეთის ა/რ პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივების (ოპერატიული) სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 30.11.2020
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

ბექა გუგუშვილი

დირექტორი
ჩაბარებულია: 29.11.2020
ააიპ - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრი