ილია მჟავია

ფრაქცია „ქართული ოცნება-სოციალ დემოკრატები“ თავმჯდომარე
ჩაბარებულია: 14.04.2021
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ლელა ჩიქოვანი

მინისტრის პირველი მოადგილე
ჩაბარებულია: 14.04.2021
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

დავით ჩხენკელი

სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე
ჩაბარებულია: 14.04.2021
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

შოთა ვანიშვილი

ფრაქცია „ქართული ოცნება-სოციალ დემოკრატები“ თავმჯდომარე
ჩაბარებულია: 14.04.2021
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

როლა შავლაყაძე

დირექტორი
ჩაბარებულია: 14.04.2021
შპს-„სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგური“

გიორგი ჩიტაძე

სსიპ-აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილე
ჩაბარებულია: 14.04.2021
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

ზურა მინდორაშვილი

დირექტორი
ჩაბარებულია: 14.04.2021
შპს-კეთილმოწყობა

კახა მსხვილიძე

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსი
ჩაბარებულია: 14.04.2021
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია

აფრასიონ ლურსმანაშვილი

ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 13.04.2021
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია

ზურაბ მგელაძე

თავდაცვის ძალების გენერალური შტაბის J-6 კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
ჩაბარებულია: 13.04.2021
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო