დავით გოგუაძე

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი
ჩაბარებულია: 21.09.2020
ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

გიორგი ფანცულაია

სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე
ჩაბარებულია: 21.09.2020
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

მურაზ გოჩაშვილი

თავმჯდომარის მოადგილე
ჩაბარებულია: 21.09.2020
ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ალეკო ვეკუა

კომისიის თავმჯდომარე
ჩაბარებულია: 21.09.2020
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ვუგარ ისაევი

კომისიის თავმჯდომარე
ჩაბარებულია: 21.09.2020
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

მალხაზ ჩხეიძე

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი
ჩაბარებულია: 21.09.2020
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია

ჯემალ დიასამიძე

წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი
ჩაბარებულია: 21.09.2020
შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

თეიმურაზ მალანია

ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი
ჩაბარებულია: 21.09.2020
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია

ლიზა კრავეიშვილი

ფრაქცია „ქართული ოცნება-მრეწველების“ თავმჯდომარე
ჩაბარებულია: 21.09.2020
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

სულიკო ბოლქვაძე

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსი
ჩაბარებულია: 21.09.2020
ქედის მუნიციპალიტეტის მერია