ოლეგი ვაჭარაძე

კომისიის თავმჯდომარე
ჩაბარებულია: 18.02.2020
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გივი ქურციკიძე

ფრაქცია „ერთობა“ თავმჯდომარე
ჩაბარებულია: 18.02.2020
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დათო შავარდენიძე

შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის ქურთის რაიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 18.02.2020
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

კახა ცერცვაძე

სსიპ–შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილე (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 18.02.2020
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

მიხეილ წიკლაური

იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის ლენტეხის რაიონული სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 18.02.2020
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

ნიკოლოზ მემანიშვილი

სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიუროს დირექტორი
ჩაბარებულია: 18.02.2020
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ჯაბა ცუკილაშვილი

გენერალური ინსპექციის ოპერატიული მთავარი სამმართველოს I სამმართველოს უფროსის მოადგილე
ჩაბარებულია: 18.02.2020
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

მამუკა შენგელია

სამხედრო განყოფილების უფროსი
ჩაბარებულია: 18.02.2020
საბურთალოს რაიონის გამგეობა

გიორგი კილაძე

თავდაცვის ძალების სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ოპერატიულ-ტექნიკური უზრუნველყოფის მთავარი სამმართველოს III სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 18.02.2020
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

ვიტალი ბერაია

დირექტორი (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 18.02.2020
ააიპ-ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი