დავით გაგოშიძე

ამბროლაურის რაიონის გამგეობა
ჩაბარებულია: 01.01.1999

ზაზა თოდრია

საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო
ჩაბარებულია: 01.01.1999

რევაზ ტყემალაძე

საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო
ჩაბარებულია: 01.01.1999

დავით ფრუიძე

საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო
ჩაბარებულია: 01.01.1999

ირაკლი ფირცხალავა

საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო
ჩაბარებულია: 01.01.1999

დავით შერაზადიშვილი

საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო
ჩაბარებულია: 01.01.1999

დიმიტრი შარაშენიძე

საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო
ჩაბარებულია: 01.01.1999

რევაზ სულწაძე

სასამართლო
ჩაბარებულია: 01.01.1999

თამაზ სურგულაძე

სასამართლო
ჩაბარებულია: 01.01.1999

ვლადიმერ ტაბატაძე

სასამართლო
ჩაბარებულია: 01.01.1999