ირაკლი ჯამრულიძე

ახმეტის რაიონის გამგეობა
ჩაბარებულია: 01.01.1999

ირაკლი ჯამრულიძე

ახმეტის რაიონის გამგეობა
ჩაბარებულია: 01.01.1999

ვახტანგ ჩაფურიშვილი

ახმეტის რაიონის გამგეობა
ჩაბარებულია: 01.01.1999

სულხან მეტრეველი

ამბროლაურის რაიონის გამგეობა
ჩაბარებულია: 01.01.1999

დავით გაგოშიძე

ამბროლაურის რაიონის გამგეობა
ჩაბარებულია: 01.01.1999

იოსებ ჭიღვარია

ამბროლაურის რაიონის საკრებულო
ჩაბარებულია: 01.01.1999

ნინო სოხაძე

ამბროლაურის რაიონის საკრებულო
ჩაბარებულია: 01.01.1999

ანზორ სანდროშვილი

ასპინძის რაიონის გამგეობა
ჩაბარებულია: 01.01.1999

ემზარ ასპანიძე

ასპინძის რაიონის გამგეობა
ჩაბარებულია: 01.01.1999

გელა ლონდარიძე

ასპინძის რაიონის საკრებულო
ჩაბარებულია: 01.01.1999