ლევან მოძღვრიშვილი

საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის საინფორმაციო ცენტრის (მთავარი სამმართველო) უფროსი (მთავარი სამმართველოს უფროსი)
ჩაბარებულია: 24.04.2017
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

მერაბ ქათამაძე

წევრი
ჩაბარებულია: 24.04.2017
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

შოთა კოპაძე

დირექტორი
ჩაბარებულია: 24.04.2017
ააიპ - „სავანე“

თეიმურაზ ჯიშკარიანი

სსიპ-სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის დირექტორის მოადგილე
ჩაბარებულია: 24.04.2017
ქ. თბილისის მერია

დავით გელაშვილი

მცხეთა-მთიანეთის პოლიციის დეპარტამენტის მცხეთის რაიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე (დეტექტივების განყოფილების უფროსი)
ჩაბარებულია: 24.04.2017
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

მიხეილ პაატაშვილი

სახმელეთო ტრანსპორტის სამმართველოს უფროსის მ/შ
ჩაბარებულია: 24.04.2017
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

ნანა შავიძე

მეზობელ ქვეყნებსა და რეგიონის სხვა ქვეყნებთან ვაჭრობის განვითარების სამსახურის უფროსის მ/შ
ჩაბარებულია: 24.04.2017
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

ელენე ფროდეული

იურიდიული სამსახურის უფროსი
ჩაბარებულია: 24.04.2017
ქ. თელავის მერია

ბადრი ბზეკალავა

ადმინისტრაციის საქმისწარმოების სამსახურის უფროსის მოადგილე
ჩაბარებულია: 24.04.2017
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

დავით ტყემალაძე

სსიპ-საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი
ჩაბარებულია: 23.04.2017
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო