ქეთევან ჯაჭვაძე

მოსამართლე
ჩაბარებულია: 19.06.2017
თბილისის საქალაქო სასამართლო

ბექა ჩხეიძე

საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე
ჩაბარებულია: 19.06.2017
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ოლეგ ჭანკოტაძე

ფრაქცია „კონსტრუქციული ძალა“ თავმჯდომარე
ჩაბარებულია: 19.06.2017
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ბელა ცუცქირიძე

ფრაქცია „თავისუფალი არჩევანი“ თავმჯდომარე (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 19.06.2017
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

იამზე თინიკაშვილი

დირექტორის მ/შ
ჩაბარებულია: 19.06.2017
ააიპ - „ქ.გორის მუნიციპალიტეტის გაზეთი გორის მაცნე“

ირაკლი გულედანი

სსიპ-საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის დირექტორი
ჩაბარებულია: 19.06.2017
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

ბაჩანა მარკოიშვილი

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი
ჩაბარებულია: 19.06.2017
ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ნინო ფაცაცია

საზღვაო ტრანსპორტის სამმართველოს უფროსის მ/შ
ჩაბარებულია: 19.06.2017
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

გიორგი მარჩილიძე

კანონშემოქმედებითი საქმიანობის სამმართველოს უფროსის მოადგილე (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 18.06.2017
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

ზვიად ელიზბარაშვილი

სსიპ–თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 17.06.2017
ქ. თბილისის მერია