ტარიელ ხულელიძე

კომისიის თავმჯდომარე
ჩაბარებულია: 17.08.2017
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნონა სუჯაშვილი

კომისიის თავმჯდომარე
ჩაბარებულია: 17.08.2017
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ზურაბ კუპატაძე

გამგებელი
ჩაბარებულია: 17.08.2017
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ლევან ჩაკვეტაძე

არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი
ჩაბარებულია: 17.08.2017
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა

გიორგი მუსხელიშვილი

ფრაქცია „თბილისელების“ თავმჯდომარე
ჩაბარებულია: 16.08.2017
ქ. თბილისის საკრებულო

ნინო ხოფერია

სსიპ - საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის თავმჯდომარე (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 16.08.2017
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

ლევან კალანდაძე

გარე დაცვისა და ბადრაგირების მთავარი სამმართველოს საბადრაგო სამმართველოს უფროსის მოადგილე
ჩაბარებულია: 16.08.2017
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

ანა შუკაკიძე

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი
ჩაბარებულია: 16.08.2017
საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

შუქურა ჯაფარიძე

თავმჯდომარე
ჩაბარებულია: 16.08.2017
ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ალექსი ზედგინიძე

გამგებლის მოადგილე
ჩაბარებულია: 16.08.2017
ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა