არჩილ ყორღანაშვილი

საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის J-6 კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის კავშირგაბმულობის სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 23.02.2017
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

გელა პეტაშვილი

კომისიის თავმჯდომარე
ჩაბარებულია: 23.02.2017
ქ. ახალციხის საკრებულო

კონსტანტინე რაზმაძე

ეკომიგრანტთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსი
ჩაბარებულია: 23.02.2017
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

ვახტანგ სამხარაძე

სსიპ-საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის დირექტორის პირველი მოადგილე
ჩაბარებულია: 23.02.2017
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

ვახტანგ მიქელაიშვილი

სსიპ-საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე
ჩაბარებულია: 23.02.2017
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

ზვიად ქველიძე

სსიპ–დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე
ჩაბარებულია: 23.02.2017
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

ალექსანდრე სვინტრაძე

იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის უბნის ინსპექტორების სამმართველოს უფროსის მოადგილე
ჩაბარებულია: 23.02.2017
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

მერაბ ვაშაკიძე

მეზობელ ქვეყნებთან და რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორი (ყოფილი)
ჩაბარებულია: 23.02.2017
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

გიორგი დაფქვიაშვილი

ელექტრონული კომუნიკაციებისა და საინვესტიციო ტექნოლოგიების განვითარების სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 23.02.2017
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

გიორგი ბეშიძე

თავდაცვის პოლიტიკისა და განვითარების დეპარტამენტის თავდაცვის პოლიტიკისა და დაგეგმვის სამმართველოს უფროსის მოადგილის მ/შ
ჩაბარებულია: 23.02.2017
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო