სწრაფი ძებნა
GEO

უახლესი დეკლარაციები
მოიძებნა: 60395
მიხეილ კორშია თავმჯდომარე ჩაბარებულია: 24/08/2016
ააიპ - „ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტი“
ბელა საღინაძე კომისიის თავმჯდომარე ჩაბარებულია: 24/08/2016
ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მიხეილ ქართველიშვილი ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილიე ჩაბარებულია: 24/08/2016
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
მინდია ტაბიძე გამგებლის მოადგილე ჩაბარებულია: 24/08/2016
ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ირაკლი ჭედიშვილი შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის გორის რაიონული სამმართველოს უფროსი ჩაბარებულია: 24/08/2016
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
იოსებ ბუთხუზი კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის დედოფლისწყაროს რაიოონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე ჩაბარებულია: 24/08/2016
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
მინდია ჯელია გამგებლის პირველი მოადგილე ჩაბარებულია: 24/08/2016
ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ლევან მამულაშვილი საფინანსო და ბიუჯეტირების განყოფილების უფროსი (ყოფილი) ჩაბარებულია: 24/08/2016
ვაკის რაიონის გამგეობა
გივი ზურაბაშვილი თავმჯდომარე ჩაბარებულია: 24/08/2016
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გიორგი კიკნაძე საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი ჩაბარებულია: 24/08/2016
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო