სწრაფი ძებნა
GEO

უახლესი დეკლარაციები
მოიძებნა: 62502
ავთანდილ საყვარელიძე ვიცე-პრეზიდენტი ჩაბარებულია: 04/12/2016
სსიპ-საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
ირმა გუგუშვილი კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სკოლამდელი და სკოლის გარეშე აღზრდის დაწესებულებების კორდინაციის სამსახურის უფროსი ჩაბარებულია: 03/12/2016
ქ.ფოთის მერია
ნანა ლორთქიფანიძე დირექტორი ჩაბარებულია: 03/12/2016
ააიპ - ქ.ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება
გოჩა ხურცილავა ეკონომიკური განვითარების, ქონების მართვის და სტატისტიკის სამსახურის უფროსი ჩაბარებულია: 02/12/2016
მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
შალვა ჯერენაშვილი საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის მთავარი სამმართველოს საორგანიზაციო სამმართველოს უფროსი ჩაბარებულია: 02/12/2016
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
ალექსანდრე ტაბატაძე აპარატის უფროსის მოადგილე-იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი ჩაბარებულია: 02/12/2016
საქართველოს პარლამენტი
გიორგი თვაური უფროსი ჩაბარებულია: 02/12/2016
სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
გურამ ზესაშვილი სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორი ჩაბარებულია: 02/12/2016
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
რევაზ მიქაძე დირექტორი (ყოფილი) ჩაბარებულია: 02/12/2016
ააიპ - „აბაშის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“
ავთანდილ ნარიმანიძე გამგებლის მოადგილე ჩაბარებულია: 02/12/2016
ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა